Het Mulligan Concept Het Mulligan Concept
Blood Flow Restriction (BFR) training Blood Flow Restriction (BFR) training
Wie zijn wij Wie zijn wij
Praktijkfolders: Praktijkfolders:
Sport blessures. Sport blessures.
Uitleg duizeligheidsklachten Uitleg duizeligheidsklachten
Inschrijfformulier Medisch Fitness Inschrijfformulier Medisch Fitness
Etalagebenen.nl Etalagebenen.nl
Golfblessures Golfblessures
Autorijden met gips? Autorijden met gips?
Hyperventilatie - Nijmeegse vragenlijst Hyperventilatie - Nijmeegse vragenlijst
Duizeligheidsklachten, BPPD Duizeligheidsklachten, BPPD

Laatste artikelen

Autorijden met gips?  

Veel onduidelijkheid over waarde advies arts

 

De vraag of autorijden met gips is toegestaan, is nog niet zo makkelijk te beantwoorden. Ziekenhuizen verwijzen naar verzekeraars, verzekeraars verwijzen terug naar artsen. Coassistent Hendrike Bolkenstein zette de feiten op een rij.

  

De vraag die in de gipskamer vaak klinkt, is: ‘dokter, mag ik autorijden met gips?’ Artsen staan hierbij voor een dilemma. Er wordt van hen verwacht dat ze een goed en duidelijk advies geven aan de patiënt, maar eenduidige richtlijnen ontbreken. Soms is het evident dat autorijden

onveilig is, bijvoorbeeld als een patiënt zijn hele been in het gips heeft. In andere gevallen is het niet zo klip en klaar. Onderzoek naar patiëntenfolders over gipsverband van ziekenhuizen in Nederland wijst uit dat de meeste ziekenhuizen patiënten adviseren om niet auto te rijden met gips, omdat ze dan

niet verzekerd zijn voor schade, tenzij ze een schriftelijke verklaring hebben van hun verzekeraar dat ze wel mogen rijden. Verzekeraars kunnen echter niet zomaar beslissen om niet uit te keren bij schade indien een verzekerde autorijdt met gips; dit moet dan duidelijk in de polisvoorwaarden

van de autoverzekering staan. In die polisvoorwaarden is hierover vaak

alleen het volgende opgenomen: ‘Niet verzekerd is schade die is veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van de auto de rijbevoegdheid is ontzegd, dan wel niet voldoet aan door andere of de wet

vastgestelde bepalingen met de betrekking tot de bevoegdheid van het besturen van de verzekerde auto.’2 De vraag is: valt gips onder deze bepaling? Uit de polisvoorwaarden volgt dat we het antwoord

op die vraag in de Nederlandse wetgeving moeten zoeken.

 

Wetgeving

 

De regelgeving op het gebied van autorijden met een lichamelijke handicap vloeit voort uit de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Rijvaardigheid en

geschiktheid 2011.3 4 In artikel 5 van de WVW is opgenomen dat het verboden is om een gevaar op de weg te vormen of het verkeer te hinderen. Daarnaast wordt in artikel 6 beschreven dat het verboden is om je zodanig te gedragen dat door jouw schuld een ander kan worden gedood of

ernstig lichamelijk letsel kan worden toegebracht. Met andere woorden: automobilisten dienen zich netjes en veilig te gedragen op de weg, anders kunnen ze strafrechtelijk worden vervolgd als ze een ongeluk veroorzaken. Het blijft echter de vraag of rijden met gips als onveilig gedrag wordt gezien.

Artikel 124 WVW beschrijft dat de geldigheid van een rijbewijs vervalt indien de houder van het rijbewijs niet meer beschikt over de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid die vereist is om

het voertuig te besturen. De houder moet zelf een onderzoek aanvragen bij het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid (CBR) waarin zijn of haar lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid voor het

besturen van het betreffende voertuig wordt getest. Iemand met een bestaand geldig rijbewijs is niet verplicht om zo’n onderzoek aan te vragen of een (nieuwe) lichamelijke beperking te melden.

Navraag bij het CBR leert dat de procedure van een dergelijk onderzoek zo’n drie maanden duurt; te lang in het geval van een breuk. Het CBR adviseert om alleen een dergelijk onderzoek aan te

vragen bij een langdurige lichamelijke of geestelijke beperking. Op de vraag of

mensen mogen autorijden met gips adviseren zij mensen hun gezonde verstand te gebruiken en zelf een inschatting te maken of het veilig is. In artikel 130 WVW en de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 wordt beschreven dat een politieagent het rijbewijs mag invorderen van iemand die hij niet in staat acht om zijn of haar motorrijtuig in bedwang te houden, of die aan een aandoening lijdt waardoor hij of zij niet goed functioneert. Het CBR bepaalt vervolgens welke maatregel wordt opgelegd en of er een onderzoek komt naar de rijgeschiktheid.

‘Een stoornis in het gebruik van één of meer ledematen’ is grond voor een vermoeden van verminderde rijgeschiktheid. Als iemand een arm of been in het gips heeft, zou bij een politieagent dus

het vermoeden kunnen bestaan dat de bestuurder niet goed in staat is de auto te besturen.

 

Geen verklaring

 

Bovengenoemde wetsartikelen gaan over eventuele strafrechtelijke vervolging. Bij een auto-ongeluk kan echter ook civiele aansprakelijkheid om de hoek komen kijken. In Nederland is het verplicht om

die aansprakelijkheid in de autoverzekering mee te verzekeren. In de polisvoorwaarden kan de verzekeraar echter opnemen dat hij zich in bepaalde gevallen onttrekt aan de plicht om uit te betalen.

Zo hoeven verzekeraars niet uit te keren indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Momenteel raden veel ziekenhuizen aan om een schriftelijke verklaring van de verzekeraar te vragen. De verzekeraars geven op hun beurt aan dat zij hun klanten laten weten dat ze in principe het

advies van de arts volgen. Dit wekt de indruk dat de arts verantwoordelijk is. Dit is echter niet het geval. De arts wordt geacht kennis te hebben over de medische toestand van de patiënt en kan hem of haar hierover adviseren, maar de beslissing om in de auto te stappen, ligt bij de patiënt. Een schriftelijke verklaring, waar sommige patiënten om zullen vragen, is dus niet nodig. Het wordt

artsen afgeraden om zo’n verklaring af te geven.

 

Veiligheid voorop

 

Wat te adviseren aan de patiënt? Veiligheid staat voorop. Autorijden met gips is niet per definitie verboden, maar is ook niet per definitie toegestaan. Verzekeraars kunnen weigeren om uit te betalen

in geval van schade, maar dit hangt af van de omstandigheden. Belangrijk is om patiënten hierover in te lichten en duidelijk te maken dat de verantwoordelijkheid bij hen ligt, net zozeer als wanneer ze in de auto zouden stappen met een zware griep of na een slapeloze nacht.

Patiënten dienen dus zelf in te schatten in hoeverre hun aandoening de rijvaardigheid beïnvloedt. Het advies van de arts is niet meer dan een advies. En het beste advies is dan ook om het gezonde

verstand te gebruiken. Als iemand om wat voor reden dan ook twijfelt aan zijn vermogen om veilig auto te rijden, is het beter om voorlopig niet achter het stuur plaats te nemen.

 

 

1018 medisch contact | 9 mei 2013

Hendrike Bolkenstein

coassistent chirurgie, Meander

Medisch Centrum, Amersfoort

dr. Ger van Olden

traumachirurg, Meander Medisch

Centrum, Amersfoort

Dit artikel is geschreven of wordt aanbevolen door:

© Copyright 2018 Centrum Fysiotherapie

|

Alle rechten voorbehouden

|

Huisregels

|

Tarieven

|

Privacy Policy

|

Cookies

|

Powered by VWA

Golf FysiotherapieGolf Fysiotherapie
Algemene FysiotherapieAlgemene Fysiotherapie
SportfysiotherapieSportfysiotherapie
Manuele therapieManuele therapie
KinderfysiotherapieKinderfysiotherapie
KaakfysiotherapieKaakfysiotherapie
HandtherapieHandtherapie
Psychosomatische FysiotherapiePsychosomatische Fysiotherapie
ArbeidsfysiotherapieArbeidsfysiotherapie
Oefentherapie CesarOefentherapie Cesar
PodotherapiePodotherapie
Sensomotorische OefentherapieSensomotorische Oefentherapie
DiƫtetiekDiƫtetiek
RugklachtenRugklachten
SchouderklachtenSchouderklachten
NekklachtenNekklachten
Heup- en KnieklachtenHeup- en Knieklachten
HoofdpijnklachtenHoofdpijnklachten
Longtherapie / HyperventilatieLongtherapie / Hyperventilatie
DuizeligheidsklachtenDuizeligheidsklachten
Triggerpoints / Dry needlingTriggerpoints / Dry needling
Medical tapingMedical taping
KISSKISS
Bindweefselmassage, BindweefseltherapieBindweefselmassage, Bindweefseltherapie
Bekkenbodem/ Incontinentie klachtenBekkenbodem/ Incontinentie klachten
Golf FysiotherapieGolf Fysiotherapie
ShockwaveShockwave
EchografieEchografie
Total Body ScanTotal Body Scan
Medisch FitnessMedisch Fitness
SportspreekuurSportspreekuur
Fysiotherapeutisch oefencentrumFysiotherapeutisch oefencentrum
ClaudicatioNetClaudicatioNet
ParkinsonNetParkinsonNet
Dynamische Fietspositie AnalyseDynamische Fietspositie Analyse
Chronische Vermoeidheid / Energy Control MethodeChronische Vermoeidheid / Energy Control Methode

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Alleen noodzakelijke cookies